Tag Khóa học

Thi Luật lần 2

LỚP LUẬT TRÙNG TRỊ THI KIỂM TRA LẦN 2 THỂ LỆ THI – Gồm 52 thí sinh. Phần truyền giới chia ra làm 4 đề thi. Mỗi người được phát 3 tờ đề thi, mỗi đề 15 câu hỏi, vừa trắc…