Nội Quy Đàn Tràng

CHUYÊN TU PHẬT THẤT
(Tổ chức từ mùng 1 đến mùng 8)

 1. Tuyệt đối im lặng, việc cần phải xin phép.
 2. Không được đọc sách chép bài.
 3. Không được tiếp khách. Nếu có việc thật cần thì cho 15’.
 4. Chỉ một việc niệm Phật, không được tạp tu.
 5. Bất tịnh vẫn đi khóa lễ.
 6. Kinh hành không niệm ra tiếng, mỗi câu một bước, tùy liệu cho đều.
 7. Các giờ khóa lễ, cử người coi cửa chánh điện, tùy thời đóng mở.
 8. Ai cũng phải có bồ đoàn và tọa cụ đồng phục.
 9. Trong các thời khóa không được phép đi ra ngoài hành lang.
 10. Giờ tụng niệm, chuông 2 phải có mặt. Trừ giờ khóa lễ Lăng Nghiêm, chuông 3 phải có mặt. Quỳ đứng trang nghiêm đều hàng. Âm thanh hòa chúng. Không được cao tiếng cũng không được đọc thầm.
 11. Không được trễ các thời khóa.
 12. Treo áo tràng, áo nhật phải đúng nơi quy định.
 13. Khi nghe cảnh sách phải chắp tay chí tâm, đồng niệm Phật.

       (Ngoài ra vẫn giữ 28 nội quy thường lệ của chúng).

 Ai phạm nội quy :

 • Lần 1 : Đọc tên trên trai đường.
 • Lần 2 : Thức trưa canh cổng.
 • Lần 3 : Ra chúng sám hối.
 • Lần 4 : Loại ra khỏi đàn tràng, xuống hộ pháp.

 

2 Comments

 1. A di đà phật. Con xin hỏi. Điều thứ 8 của nội qui là phải có bồ đoàn và tọa cụ đồng phục. Con ở xa xin tu phật thất tại chùa thì con đóng tiền để mua hay con phải mang theo. Xin sư cô chỉ dùn con

  • Nam mô A Di Đà Phật! Bồ đoàn và tọa cụ đồng phục, chùa đã có sẵn. Phật tử tới chùa tham dự khóa tu thì chùa cho mượn chứ không có bán. Cô không cần phải mua. Mô Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *