Thành Lập Đàn Tu TNX

Nhân Duyên

Mùa an cư năm Giáp Tý (1984), tại tịnh thất Liên Hoa, 466 Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Cố Sư trưởng Hải Triều Âm lập đàn tràng chuyên tu Phản văn, gồm 12 người.

Vì muốn khuyến tấn chị em, Sư trưởng tổ chức đả thất trong 49 ngày, chia làm 7 kỳ. Xong mỗi kỳ thất có một ngày kiểm điểm công phu. Sư trưởng y vào cuốn Thiền Thất Khai Thị Lục của Lai Quả Thiền sư, viết thành bài để khai thị chúng mỗi ngày. Vì thấy lời khai thị của người xưa, rất hợp với tâm nguyện xuất thế ngày nay, tuy 2 pháp môn nhưng đồng một mục đích phá vô minh, khai tuệ giác.

Nhân mùa An cư năm 2009, Ban Chức Sự chùa Dược Sư tổ chức cho đại chúng tập tu pháp môn Tứ Niệm Xứ. Và quy định cứ 2 kỳ Phật thất niệm Phật, sẽ lập một đàn tràng 8 ngày chuyên tu về quán pháp và hành pháp, để đại chúng được nếm hương vị giải thoát, khai tuệ giác ngộ.

Mỗi ngày đọc một bài Khai Thị thay lời Ân Sư khuyến tiến chị em trong mỗi giờ tu tập bằng những lời thức tỉnh như roi cảnh sách của ngài Lai Quả thiền sư. Mong những ai hữu duyên đều được thấm nhuần pháp lạc.

Chùa Dược Sư thời gian qua đã tổ chức được mấy kỳ tu Tứ Niệm Xứ, hiện nay chùa vẫn đang tiếp tục duy trì các kỳ đả thất để đại chúng được tập tu, hầu mong giữ vững con đường Bốn Mùa Hoa Giác của Cố Tôn sư Hải Triều Âm đã sáng lập. Nay chép lại các bài Khai Thị để đại chúng làm tài liệu tu tập, cũng chia sẻ với quý độc giả cùng nhau sách tấn trên con đường giác ngộ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.