Lễ khai móng bảo tháp Cố Tôn sư Hải Triều Âm năm 2006

Leave a Reply