chuaduocsu

chuaduocsu

Phổ Cáo Đón Xuân

Chương trình chuyên tu từ ngày 27 – 29 tháng chạp, năm Tân Sửu (tức là từ ngày 29 – 31/1/2022)Theo lời Phổ Cáo của Sư trưởng Hải Triều Âm Phổ Cáo Đón Xuân Kính bạch đại chúng! Nhập gia…

XUÂN VỀ

Xuân về bồi hồi trước ngõ.Cành mai giục nhau trổ bông.Khoảng trời phơi phới nắng hồngCánh én đưa thoi trao liệng.Cỏ non trải dài xanh biếc,Long lanh giọt sương trắng ngần,Nụ chồi cựa mình tách vỏ,Ngỡ ngàng chào khách trước…