chuaduocsu

chuaduocsu

Trăng Lăng Nghiêm

Mặt trăng thật năm nay chiếu, năm ngoái chiếu, sang năm chiếu. Từ hồi có trái đất, đến khi trái đất tan rã, mặt trăng vẫn luôn thường chiếu. Sáng trăng phá đêm tối, dịu sức nóng, đem mát mẻ.…

Tiến Trình Của Tâm

Hãy học cách nhìn tiến trình của tâm. Khi bị khuấy động, tâm dấy khởi các ảo giác, các tư tưởng. Mặc cho chúng tan đi. Kiểm soát tâm là một việc làm thích thú, bảo đảm không bao giờ…

Lễ Khánh Tuế 2023

ĐẠI LỄ KHÁNH TUẾ Ngày 16 tháng 7 năm Quý Mão (31/08/2023) LỄ KHÁNH TUẾ QSC TỲ-KHEO-NI Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát! Kính bạch trên hai Thầy, kính…