chuaduocsu

chuaduocsu

Lễ Khánh Tuế 2022

ĐẠI LỄ KHÁNH TUẾ Ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Dần (13/8/2022) LỄ KHÁNH TUẾ QSC TỲ-KHEO-NI Hôm nay ngày báo hiếu của các hàng con Phật, ngày chư Phật hoan hỷ. Mỗi năm mùa xuân Phật giáo trở về,…

Lễ Thọ Y Công Đức 2022

Ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Dần (13/8/2022) LỄ THỌ Y CÔNG ĐỨC Thể theo truyền thống Phật giáo, hằng năm sau 3 tháng An cư kiết hạ, các hàng đệ tử xuất gia của Phật, thường tiếp nối công…

Lễ Vu Lan 2022

Ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Dần (12/8/2022) ĐẠI LỄ VU LAN Sư trưởng Hải Triều Âm dạy: “Lễ Vu Lan giúp cho con cháu trọn nghĩa vẹn tình với cha mẹ ông bà. Đời này báo hiếu về vật…

Lễ Tác Pháp Tự Tứ 2022

Ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Dần (11/8/2022) LỄ TÁC PHÁP TỰ TỨ * Chương trình bắt đầu từ lúc 14h30′: * Quang lâm chánh điện, lễ Phật niêm hương: * Thông kiểm số chúng Tự Tứ: * Toàn chúng…