Default image

chuaduocsu

Từ đâu ta đến

Từ đâu ta đến, lại về đâu.Cõi tạm loay hoay đã bạc đầuSáu nẻo luân hồi khôn xiết thảmTrăm năm cuộc thế chẳng bền lâu. Dạo chơi bể khổ lòng thêm nảnTrong cõi trần ai, rảo gót mau!Chỉ có mong…

Ai Ngờ

AI NGỜ Nước Anh, một gia đình giàu có nghỉ hè ở một vùng quê. Đứa con trai nhỏ ngã xuống một vực nước sâu. Nghe tiếng kêu la cầu cứu, một chú bé nông dân chạy đến cứu sống.…

Tây phương chánh niệm

     Ngọc quý ẩn trong đá,     Hoa sen mọc từ bùn.     Ngay trong đường sanh tử     Giác ngộ tánh Bồ-đề. Tây phương chánh niệm sớm hành trìVong hết, tình quên, lặng nghĩ nghì,Bậc thượng thiện căn…

Phước Đức Bố Thí

Đức Phật thành đạo, dự tính đi thuyết pháp thì có hai lái buôn tên Ba Li Ca và Đề Vị tới dâng cháo mật. Phật cho một ít tóc và móng tay. Có hai sự cúng dường quan trọng…

Tác Pháp An Cư 2020

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. An cư Kiết Hạ đạo trường.Trên thời tạ lễ Pháp VươngDưới thời từ bi tế độTinh nghiêm giới đức đường đường.An cư, gieo rắc đạo vàngKiết Hạ, hạnh nguyện cưu mangNguyện…

Lễ Tắm Phật 2564

LỄ TẮM PHẬT Tất Đạt Đa con người vĩ đạiKhắp năm châu mừng đón tin Ngài.Trong đời ngũ trược, Ngài hiển hiện.Chỉ nẻo muôn người hết đắng cay.Phật Đản về, con thành tâm tưởng niệm.Đấng Từ tôn thị hiện độ…

PHẬT BẢN HẠNH TẬP

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2564 Đức Phật không sanh không diệt. Chúng sanh vọng kiến mới có sợ chết, lo âu, tham sân. Phật hiện thân vào thế giới ảo mộng để giác tỉnh chúng ta. Cũng là một con…