chuaduocsu

chuaduocsu

Bài 76: Tiếng nói của gà

Mỗi nhà máy cho ấp cả ngàn lần. Mỗi ổ ấp 10.000 trứng. Trong đó có biết bao Bác học kỹ sư đang chuyển kiếp luân hồi. (*** Bình thường gà ấp đến ngày thứ 17 phôi thai trứng mới…

Trung Thu 2022

      Trung thu trăng sáng là tướng nêu biểu trí tuệ của nữ giới, thiên về đoạn đức. Mặt trời rực rỡ là tướng nêu biểu trí tuệ của nam giới, thiên về sáng tác. Nên các chùa…

Lễ Khánh Tuế 2022

ĐẠI LỄ KHÁNH TUẾ Ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Dần (13/8/2022) LỄ KHÁNH TUẾ QSC TỲ-KHEO-NI Hôm nay ngày báo hiếu của các hàng con Phật, ngày chư Phật hoan hỷ. Mỗi năm mùa xuân Phật giáo trở về,…