chuaduocsu

chuaduocsu

Bài 75: Bao nhiêu tội ác

Bao nhiêu tội ác, tham sân si là gốc. Cho nên Sadini mà không có Tứ Niệm Xứ, Tổ gọi là cán cờ gỗ. Tấm y nêu biểu Giới Định Tuệ, còn cái cán gỗ thì giá trị gì? Chiến…

Ý Nghĩa Ngày Đản Sanh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng ngày này, 2566 năm về trước, vào một buổi bình minh, khu vườn Lâm Tỳ Ni ngạt ngào hương hoa, tiếng chim ríu rít tưng bừng, đón chào vị cứu…

Nghèo khổ

Nghèo khổ hay oán trách ngang trái, kết duyên xấu. Bồ-tát biết thế, tha thứ khoan dung, bình đẳng bố thí, không quản oán thân, không nhớ lỗi cũ, không ghét người ác, một lòng từ bi hỷ xả.