chuaduocsu

chuaduocsu

Ngày Vía Phật Nhập Niết Bàn

Ngày 15-2 năm Quý Mão (06/3/2023) KỶ NIỆM PHẬT NHẬP NIẾT BÀN Hôm nay ngày trăng tròn tháng 2, chúng ta làm lễ kỷ niệm đức Phật nhập Niết-bàn. Lắng nghe lời di giáo: “Này Anan, sau khi ta Niết-bàn,…

Bài 81: Đầu Xuân

Nụ cười Di Lặc từ nội thức thanh tịnh đã dẹp tan 6 giặc, đã khéo hộ 6 căn. Trong cuộc sống chúng ta bị 6 giặc cám dỗ nên tham giận, si mê, kiêu căng, ngã mạn, cống cao…

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

MỪNG XUÂN MỚI – XUÂN QUÝ MÃO 2023 Giờ này ngoài kia, thế gian đang nô nức chào đón Xuân mới, tiếng pháo rộn ràng khiến lòng người vui vẻ. Hàng tu sĩ chúng ta phải thế nào trong những…