Default image

chuaduocsu

Tháng 7 năm con Rồng

Ngày sám hối tháng 7, năm con Rồng Thân gởi TG và đại chúng Viên Thông! Theo ý Thầy thì đại chúng bảo nhau bình tĩnh, bình tĩnh ngó lại tâm mình để tránh những thiếu sót dại dột. Còn…

Pháp Ngữ – Bài 5

Dĩ nhiên muốn là Phật tử thì phải học Phật pháp. Nhưng chúng ta phải nhớ là vàng thường lẫn quặng, nên trong thất giác chi, cành lá đầu tiên của cây Bồ-đề là trí tuệ trạch pháp. Ngay từ…

Chuyện Vua Nghiêu, Vua Thuấn

Thân gởi TG và đại chúng Viên Thông! Sách dạy: “Nước loạn mới biết tôi trung. Nhà nghèo mới biết con hiếu”. Viên Thông nay lâm vào cảnh thiếu người hướng dẫn. Cô CN rất tin kính Tam-bảo nhưng kém khả…

Bút tích – Nếm trái quýt

Hãy nếm trái quýt của anh Hợp nhất với trái quýt của anh Vì ngày mai trái quýt ấy không còn nữa. Ba năm sau, hồi tưởng lại câu chuyện này, Jim viết: Câu nói này đã giúp tôi an…

Pháp Ngữ – Bài 4

Có giới luật chùa mới an, có giới luật ngôi Tăng bảo nơi thế gian mới vững. Cổ đức nói: “Nước không luật nước loạn, nhà không luật nhà tan”. Chính thế, nước có luật của nước, nhà có luật…

24-5 năm Con Rồng

Ngày 24-5 con Rồng 1988 Ni sư Như Thể thân gởi toàn chúng Viên Thông! Hỡi cô tát nước giữa đàng Cớ sao đem ánh trăng vàng đổ đi. Trăm sông ngàn suối đều có bóng trăng. Cho đến hồ…

Lễ Tưởng Niệm Cố Sư Trưởng

Mùng 9 tháng giêng năm Bính Thân (16.02.2016) LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM Sáng 7h30’:    TOÀN CHÚNG TẬP TRUNG TẠI TỔ ĐƯỜNG. –  Lễ Tổ. QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN. –  Chuông trống niêm hương. –  Tán…

12 tháng

Tháng Giêng là tháng ăn chơi, Tháng Hai cờ bạc, Tháng Ba hội hè. Tháng Tư đong đậu nấu chè, Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm. Tháng Sáu buôn nhãn bán trăm, Tháng Bảy ngày rằm xá tội…

Pháp Ngữ – Bài 3

Tông Tịnh-độ có rất nhiều môn. Hiện nay tại Việt Nam chỉ lưu hành có 3 pháp: 1) Kinh Vô Lượng Thọ chủ trương đoạn trừ 5 thống 5 thiêu. Năm thống là 5 sự đau đớn. Năm thiêu là…