chuaduocsu

chuaduocsu

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

MỪNG XUÂN DI LẶC – NĂM CANH TÝ 2020 Phong tục thỉnh đức Di Lặc xông đất ngày đầu năm, có ý mong 365 ngày sắp tới, chúng ta sẽ được bình an vui vẻ như ngài. Muốn được như…

Thông báo Lễ Húy Kỵ 2019

NHỚ THẦY Dược Sư con ở nơi đây,Hoàng hôn chiều vắng, bóng Thầy đi đâu?Đại chúng niệm Phật canh thâu,Thiền đường tĩnh lặng, phướn sầu nhẹ bay.Hương đèn khói tỏa tường mây,Long Đàm bóng hiện hình Thầy uy quang.Thầy đi…