chuaduocsu

chuaduocsu

Chương trình Lễ An Cư

CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ 14h30′ ngày 15.04 năm Bính Thân (21.05.2016) Lễ Tổ. Chuông trống niêm hương. Lễ Phật. Khai luật kệ. Thông kiểm số chúng an cư. Nghe giáo sắc của Đại Tăng. Thỉnh Chủ Pháp Sự. Huấn từ…

Giỗ giáp năm PT Minh Đăng

Mùng 10 tháng 4 năm Bính Thân Chùa Dược Sư cúng giỗ giáp năm PT Lưu Sy Cường pd Minh Đăng Là một đệ tử tại gia của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm, Phật tử Minh Đăng mặc dù…

Mừng Phật Đản

Mùng 8 tháng 4 năm Bính Thân Chùa Dược Sư & Dược Sư 2 tổ chức  Lễ Kính mừng ngày Khánh Đản Hình ảnh chùa Dược Sư Lễ Tắm Phật. Hình ảnh chùa Dược Sư 2 Lễ Tắm Phật. Quang cảnh…