Pháp môn TNX

Giới thiệu một pháp môn thiết yếu TỨ NIỆM XỨ Tâm có rất nhiều ô nhiễm, gốc là ba độc tham sân si, thúc đẩy hành động, cảm quả báo luân hồi. Chỉ các bậc A-la-hán đã hoàn toàn tận diệt cặp ba này mới có tự tại với ý…

Đọc tiếp

Pháp Ngữ Khai Thất

PHÁP NGỮ KHAI THỊ Ngài Lai Quả thiền sư ở chùa Cao Mân – Trung Quốc, chuyên tu và hoằng dương pháp thoại đầu. Vì cùng một phương pháp tu thiền nên Cố Sư trưởng Hải Triều Âm mượn lời khai thị của ngài cho đạo tràng Tứ Niệm Xứ,…

Đọc tiếp

Thiền Minh Sát

THIỀN MINH SÁT (Rút ở cuốn Mặt Hồ Tĩnh Lặng) Ngồi ngay thẳng. Để ý đến hơi thở ra vào. Đừng kiểm soát hay điều khiển hơi thở mà sẽ mất thoải mái. Nên hô hấp tự nhiên. Hơi thở tự nhiên vẫn nhẹ nhàng và điều hòa. Nếu phóng…

Đọc tiếp

Đàn tu TNX tháng 9

Chùa Dược Sư tổ chức Khai đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ tháng 9-2015 Từ mùng 1 đến mùng 11 tháng 9 năm Ất Mùi (13-10-2015 → 23-10-2015) 2h30’ chiều mùng 1 khai đàn. Chuyên tu từ mùng 1 ž→ 10 Ngày 11: Sáng : Nhóm Tổng kết.      …

Đọc tiếp