Thông kiểm số chúng

THÔNG KIỂM SỐ CHÚNG Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên 2 Thầy, trên quý Ni sư, quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng! Hôm nay là ngày 15 tháng 4, ngày tiền an cư năm Ất Mùi, tại trụ xứ chùa Dược Sư. Tăng sai con…

Đọc tiếp

Cụ Tổ Quảng Bá

CỤ TỔ QUẢNG BÁ HUẤN TỪ KHAI THỊ ĐẦU HẠ Trên đường tu, hiểu đạo chưa là khó, hành đạo mới thật là khó. Chỗ biết của tôi dù có thể đã xa trăm dặm mà việc làm thật chưa đi được 5 bước. Kinh Đại Tập dạy: “Đời mạt…

Đọc tiếp

An Cư Kiết Hạ

KẾT HẠ KHAI THỊ CHÚNG  Rằm tháng tư hôm nay là ngày kết hạ. Hơn 2550 năm về trước, trên hội Linh Sơn cũng có ngày kết hạ. Từ đó tùng lâm các nơi chẳng trái lệ cũ, 90 ngày cấm túc an cư. Ngay từ niệm đầu tiên phát…

Đọc tiếp

Khánh đản 2015

Phật đản năm 2004, Tôn sư Hải Triều Âm tổ chức thi làm bài luận về câu nói lịch sử của Phật: “THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN”. Đại chúng đã làm và đây là bài sửa do Tôn sư biên soạn. Mừng ngày Phật đản năm nay, chùa…

Đọc tiếp