Lễ Mừng Tuổi Quý SC

Lễ Mừng Tuổi Của chùa Dược Sư và chùa Bát Nhã Sau buổi lễ Tưởng niệm Giác linh Cố Sư trưởng Hải Triều Âm, trong không khí đạo tình ấm áp và vui vẻ trang nghiêm. Các lớp đã tuần tự mừng tuổi đến các bậc Thầy và các vị…

Đọc tiếp

Chương trình tu học

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC 5 THÁNG Y CÔNG ĐỨC Trong 5 tháng, đại chúng phải thực hành theo 5 nấc thang của ngài A Na Luật Đà dạy trong Kinh Cahyna. I- GIỚI (Phần này đã học trong hạ nay chỉ hành trì) a/ Hình đồng mỗi ngày thọ bát quan…

Đọc tiếp

Huấn từ Khai Khóa Cahyna

    Tỳ-kheo-ni Định Ngọc trì y Công Đức CỐ TÔN SƯ HẢI TRIỀU ÂM HUẤN TỪ KHAI KHÓA CAHYNA Cahyna là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là kiên thật (bền chắc và chân thật). Thuyết pháp dạy người làm thiện để hưởng phước trong luân hồi, không phải là…

Đọc tiếp