THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU NIỆM PHẬT NHÂN NGÀY LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ & GIỖ LẦN THỨ 21 CỦA CỐ HT. THÍCH THANH THIỆU      (Đệ nhất Pháp Chủ GHPGVN) Từ ngày 11.11 → 18.11 năm Ất Mùi (nhằm ngày 21.12.2015 →…

Đọc tiếp

Chương trình tháng 10

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN TU THÁNG 10 NĂM ẤT MÙI (2015)   Ngày 28/09 âl: Sám hối Hồng Danh. Ngày 29/09 âl: Bố tát. Ngày 30/09 âl: Lễ vía đức Dược Sư. Ngày 01/10 -> 10/10 âl: Đàn tràng chuyên tu TNX. Ngày 11/10 âl: Lễ tạ. Chia sẻ lên Facebook…

Đọc tiếp