Chương trình Tạ Đàn

Chương Trình Tạ Đàn ngày 25.5. Ất Mùi Lễ Đại Tường Cố Sư trưởng HẢI TRIỀU ÂM Sáng 25/05 âl: Toàn chúng tập trung tại chánh điện. –  07h30’:         Khóa lễ Đại Hồng Chung. + Chuông trống niêm hương. + Tán Phật, lễ Phật. + Khai chuông và lễ…

Đọc tiếp

Tuần chung thất

  NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM ẤT MÙI (14-07-2015) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC CÚNG TUẦN CHUNG THẤT CHÚ PHẬT TỬ LƯU SY CƯỜNG PD MINH ĐĂNG. PHÓNG SANH HƠN 20KG LƯƠN, CÚNG CƠM. NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH SỚM SIÊU ĐĂNG THÁNH CẢNH, VÃNG SANH VỀ CÕI AN LÀNH.  …

Đọc tiếp