Chương trình Tán Hạ

CHƯƠNG TRÌNH TÁN HẠ NĂM ẤT MÙI (2015)  Ngày 01 -> 07/7: Lễ Sám Mục Liên, Tụng Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Ngày 08/7: – Sáng: Tác pháp sám ma.                    – Chiều: TKN phát lồ. Ngày 09 -> 10/7: –…

Đọc tiếp

Phật tử tưởng niệm

PHẬT TỬ TƯỞNG NIỆM Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Cố Đại lão Ni trưởng, Khai sơn Tịnh Độ Ni Viện Hải Triều Âm giác linh. Hàng Phật tử chúng con xin đối trước bảo tháp uy nghiêm của bậc Đạo sư kính dâng lời tác bạch: Thành…

Đọc tiếp