Con mắt thứ hai

NHẶT LÁ BỒ ĐỀ Con mắt thứ hai Tiền thân Phật kiếp ấy là vua. Bỗng giác tỉnh vô thường, bỏ ngai vàng vào rừng tìm Đạo Sư. Hoàng hậu quyết định một mực theo ngài. Trời Đế Thích hiện thân một anh thợ mộc đứng ở bên đường cầm…

Đọc tiếp

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU NIỆM PHẬT NHÂN NGÀY LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ & GIỖ LẦN THỨ 21 CỦA CỐ HT. THÍCH THANH THIỆU      (Đệ nhất Pháp Chủ GHPGVN) Từ ngày 11.11 → 18.11 năm Ất Mùi (nhằm ngày 21.12.2015 →…

Đọc tiếp