Ý Nghĩa Vu Lan

Ngày 15-7 năm Tân Mão (2011) Cố Tôn sư Hải Triều Âm giảng về Ý nghĩa Vu Lan Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. Thưa đại chúng, cùng toàn thể Phật tử! Người ta sanh ra giữa trời đất, ai cũng có gia đình, ông bà cha mẹ…

Đọc tiếp

Ý Nghĩa Tự Tứ

Ý NGHĨA TỰ TỨ Tự là tự mình. Tứ là tha hồ. Trải thân đảnh lễ cầu thỉnh mọi người, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi, xin tận tình chỉ bảo. Ta biết lỗi sám hối, khiến thân tâm được hoàn toàn thanh tịnh. Nhân duyên: Một trụ xứ, chúng…

Đọc tiếp

Huấn từ ngày Tán Hạ

CỐ TÔN SƯ HẢI TRIỀU ÂM Huấn từ ngày Tán Hạ Mùa hạ mưa nhiều, chư Tăng đi khất thực vất vả, ướt lạnh, có khi nguy hại tới sức khỏe mạng sống. Lại thêm côn trùng sâu kiến sinh sản rất nhiều, khó tránh tội sát sanh. Nên Phật…

Đọc tiếp

Ngày tháng qua của Mẹ

Chủ nhật, 12 Tháng 5 năm 2013  NGÀY THÁNG QUA CỦA MẸ  Viết bởi Carolyn Đỗ / Nữ Trung Học Quy Nhơn  Kính dâng Mẹ tôi và tất cả những người Mẹ! Mỗi lần nghĩ đến Mẹ tôi, đó là một niềm ray rứt mãi trong tôi, tôi phải viết…

Đọc tiếp