Default image

chuaduocsu

Bài 64: Ngày Phật thành đạo

Ngày Phật thành đạo. Hứa hẹn giải thoát vô minh cho nhân loại. Tuyên bố cho thế gian biết trí tuệ chánh giác vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Muôn loài ai cũng có tánh Phật. Kể từ ngày…

Không gieo trồng

Không gieo trồng làm sao có thu hoạch? Tặng một lời thiện lành ắt thu nhận thiện cảm. Tâm hoan hỷ nụ cười tươi tỉnh, ánh mắt vui vẻ, từ bi trí tuệ là năng lượng đúc kết nên những…

Niệm Phật Viên Thông

Nhân tháng kỷ niệm Ngày vía đức Phật A Di Đà, chùa Dược Sư trân trọng giới thiệu bài giảng Niệm Phật Viên Thông của Tịnh Quyền Pháp Sư, do Sư bà Hải Triều Âm toát yếu. Người đọc Phật…

Bài 63: Kiêu mạn

Nguy nhất là thứ phiền não kiêu mạn. Mười người hết chín bị nó sai sử. Còn một người kia bất quá là chỉ vì biết dùng trí tuệ tự kiềm chế. Nhưng nó vẫn thầm thầm ở trong. Nuôi…

Đàn tu Tứ Niệm Xứ tháng 10

THÔNG BÁO Chùa Dược Sư tổ chức Đàn tràng chuyên tu TNXTừ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 10 năm Canh Tý(nhằm ngày 15-11 đến 25-11-2020) Pháp môn Tứ Niệm Xứ là một pháp môn thiền căn bản của…

Độ sanh

Hàng ngày ta có tâm nguyện thuyết pháp độ sanh. Lâm chung phải quên hết cả, nhất tâm niệm Phật cầu về Tịnh-độ. Về Tịnh-độ rồi sẽ trở lại Ta Bà, tiếp tục hoằng dương Phật pháp, bạt tế hữu…

Bài 62: Phòng giữ sáu căn

Trong chúng ta ai là con Phật? Ai phá Tam Bảo? – Chỉ ở nơi phòng giữ 6 căn. Hai đức thẹn hổ vừa rời tâm liền có nạn. Cẩn thận trong khi đang chê bai người khác, có khi…

Một Ngày Tu An Lạc

Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị Niết-bàn. Giác có 2 : giác ngộ và giác sát. Giác ngộ là nhận được cái mình vốn có. Giác sát diệt vọng tưởng vô minh…

Khai đàn TNX 9-2020

PHỤNG PHẬT NIÊM HƯƠNG KHAI ĐÀN CHUYÊN TU Ngưỡng khải Tam Bảo lực, Phật ân từ bi chứng giám: Ni chúng chùa Dược Sư chúng con, hôm nay ngày mùng 1 tháng 9 năm Canh Tý (nhằm ngày 17-10-2020), đạo…