Default image

chuaduocsu

Lễ Vu Lan 2022

Ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Dần (12/8/2022) ĐẠI LỄ VU LAN Sư trưởng Hải Triều Âm dạy: “Lễ Vu Lan giúp cho con cháu trọn nghĩa vẹn tình với cha mẹ ông bà. Đời này báo hiếu về vật…

Lễ Tác Pháp Tự Tứ 2022

Ngày 14 tháng 7 năm Nhâm Dần (11/8/2022) LỄ TÁC PHÁP TỰ TỨ * Chương trình bắt đầu từ lúc 14h30′: * Quang lâm chánh điện, lễ Phật niêm hương: * Thông kiểm số chúng Tự Tứ: * Toàn chúng…