chuaduocsu

chuaduocsu

Bài 8

Tâm động một niệm là đã gieo một hạt giống trong 10 pháp giới. Vậy mà có thể không trân trọng mỗi khi khởi niệm sao? Một tấc quang âm là một tấc đời sống. Vậy mà không mến tiếc…

Bạn A

A hay giận dỗi nóng nẩy. Các bạn không chơi với A nữa. A nói với ông nội các bạn xấu lắm ! – Ngậm thuốc độc mà mong kẻ thù chết là chuyện không thể được. – Nghĩa là…

Lăng Nghiêm kết căn

Ngày bố tát đầu tiên mùa an cư 1985 Thân gởi Liên Hoa, Viên Thông và Hoa Nghiêm! Hôm nay Thầy học Lăng Nghiêm tới bài: “Niêm trạm phát kiến. Kiến tinh ánh sắc, kết sắc thành căn. Nhân danh…

Kinh Hoa Nghiêm

Kỷ niệm mùa an cư Ất Sửu 1985 Thân gởi hai gia đình Liên Hoa và Viên Thông! KINH HOA NGHIÊM, PHẨM TỲ LƯ GIÁ NA – Cành lá trong rừng, có nảy chồi thì có úa rụng. Như thế…