chuaduocsu

chuaduocsu

Thành Kiến Ngã Chấp

Thân gởi Sư cô VL cùng toàn chúng Liên Hoa và Viên Thông! Nhân tiện buổi trưa hôm nay, Thầy đọc cuốn Thành Kiến Ngã Chấp của Hội Phật giáo Nguyên thủy, nay xin chép mấy trang cuối cùng gởi…

Lễ Xuất Gia

  NGÀY 08.02 âl (2016) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC LỄ VÍA PHẬT XUẤT GIA & ĐÀN THẾ PHÁT Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT Thích Như Tú, trụ trì Chùa Thanh Tịnh, tỉnh Vĩnh Long. Cùng toàn thể…

Vía Phật xuất gia

PHẬT VỀ NHÀ Được tin Thái tử đã thành đạo và sắp về thăm nhà, vua Tịnh Phạn mừng rỡ bao nhiêu. Khi đức Phật và Tăng đoàn xuất hiện tay ôm bình bát, khất thực từng nhà! Vua lại…

Mục mới

THÔNG BÁO LỄ HÚY KỴ 2024   THÔNG BÁO THỈNH KINH SÁCH MP4- Kinh Lăng Nghiêm Toát Yếu giảng giải – Phần 34 – Do Nghiệp Ái Mà Tâm Cảm Ra Nước. Pháp Ngữ – Bài viết – Bài 105:…