chuaduocsu

chuaduocsu

12 tháng

Tháng Giêng là tháng ăn chơi, Tháng Hai cờ bạc, Tháng Ba hội hè. Tháng Tư đong đậu nấu chè, Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm. Tháng Sáu buôn nhãn bán trăm, Tháng Bảy ngày rằm xá tội…

Pháp Ngữ – Bài 3

Tông Tịnh-độ có rất nhiều môn. Hiện nay tại Việt Nam chỉ lưu hành có 3 pháp: 1) Kinh Vô Lượng Thọ chủ trương đoạn trừ 5 thống 5 thiêu. Năm thống là 5 sự đau đớn. Năm thiêu là…

22-2-1988

22-2-1988 Thân gởi đại chúng! Hòa-thượng yếu nhiều, nằm nhà thương đã bao nhiêu tháng. Vừa rồi các Phật tử đánh điện tín: “Ngài đã hấp hối”. Xong lại dây nói “Ngài đã hồi tỉnh”. Cứ như thế chập chờn…

Chỉ có một miệng

LÝ DO CON NGƯỜI CÓ HAI TAI HAI MẮT NHƯNG CHỈ CÓ MỘT CÁI MIỆNG Tạo hóa đã tạo ra con người là một cá thể hoàn chỉnh với sự song đôi, có hai tai, hai mắt, hai tay, hai…