Default image

chuaduocsu

Thư gởi 2 chùa

Thân gởi Liên Hoa và Viên Thông! Việc của Viên Thông: Tất cả công việc, VL và H bàn nhau mà xếp đặt. – Thưa với bà Ba và Sư Bà: Ở trên này ngày ba thời chuông, tôi cầu…

Giới Định Tuệ – Bài 10

Phải điều hòa thân tâm, phải sinh sống thư thả điềm tĩnh. Muốn được như thế thì nếp quy luật, thời khóa biểu phải tuân theo triệt để. Kinh nói:”Giới sanh Định, Định phát Tuệ” là 3 vô lậu học.

Đầu hạ 2006

ĐẦU HẠ 2006 Đạo Phật là con đường giải thoát. Đức Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn là giải quyết những vấn đề cấp bách. Đức A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh là lo việc kiếp sau và…

Lễ Tác Bạch An Cư

Ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân ((21.05.2016) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC LỄ TÁC BẠCH AN CƯ 14h30′ Toàn chúng tập trung tại Tổ đường. Quang lâm chánh điện làm lễ Niêm hương. Sư cô Vĩnh Bình thông kiểm số chúng. THÔNG KIỂM SỐ…

Chương trình Lễ An Cư

CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ 14h30′ ngày 15.04 năm Bính Thân (21.05.2016) Lễ Tổ. Chuông trống niêm hương. Lễ Phật. Khai luật kệ. Thông kiểm số chúng an cư. Nghe giáo sắc của Đại Tăng. Thỉnh Chủ Pháp Sự. Huấn từ…

Giỗ giáp năm PT Minh Đăng

Mùng 10 tháng 4 năm Bính Thân Chùa Dược Sư cúng giỗ giáp năm PT Lưu Sy Cường pd Minh Đăng Là một đệ tử tại gia của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm, Phật tử Minh Đăng mặc dù…

Mừng Phật Đản

Mùng 8 tháng 4 năm Bính Thân Chùa Dược Sư & Dược Sư 2 tổ chức  Lễ Kính mừng ngày Khánh Đản Hình ảnh chùa Dược Sư Lễ Tắm Phật. Hình ảnh chùa Dược Sư 2 Lễ Tắm Phật. Quang cảnh…

Lễ Phật Đản

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN Ngày mùng 8 tháng 4 7h25’: Toàn chúng tập trung tại chánh điện. –  Chuông trống niêm hương. – Tán Phật – Lễ Phật. –  Tiểu sám hối. – Tán hương – Khai kinh kệ. –  Giảng…

Lễ vía đức Văn Thù Bồ-tát

Mùng 4 tháng 4 năm Bính Thân (10.05.2016) KỶ NIỆM NGÀY VÍA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT SỰ TÍCH ĐỨC VĂN THÙ Văn Thù Sư Lợi hay Mạn-Thù-Thất-Lợi là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là Diệu Cát Tường…