chuaduocsu

chuaduocsu

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ngày 29-7 LỄ VÍA ĐỨC ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT Nâng chén cơm cúng dường cha mẹ là một cử chỉ đẹp, khắp cõi người ngợi khen. Ai cung kính phụng thờ cha mẹ sẽ sanh về cõi trời. Đức…

Mặt Trăng Lăng Nghiêm

Theo phong tục tập quán người Việt ta từ xưa đến nay, Tết Trung Thu được tổ chức vào giữa mùa Thu, tức là ngày Rằm Tháng Tám (âm lịch). Trong dịp này người ta làm cỗ cúng gia tiên và bày…