Default image

chuaduocsu

Chương trình tháng 4

THÔNG BÁO — 000 — Đầu tháng 04 vì công việc sửa chữa trùng tu lại chánh điện chưa xong, nên chùa không tổ chức đàn tràng chuyên tu Phật thất. Nay xin thông báo Chương trình tổng quát đầu…

Bổn phận ngoài đường

Bổn phận ngoài đường Gặp một cụ già, một kẻ khó, một người đàn bà bế con, một người què chống nạng, một người còng lưng gánh nặng, một đám tang, con phải cung kính nhường bước. Thấy trẻ đánh…

Pháp Ngữ – Bài 9

Tệ nạn tai hại nhất là đời sống tách rời giáo lý. Như miệng tụng: “Thọ thị khổ” mà sinh hoạt cứ chạy theo sáu trần. Sớm chiều đọc Bát Nhã Tâm Kinh mà cả đời chẳng có lấy một…

Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

Ngày 16-3 vía đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀ YẾU NGHĨA Kinh Chuẩn Đề chép: Đức Phật ở thành Vương Xá, tinh xá Kỳ Hoàn, vườn Cấp Cô Độc, 4 chúng và 8 bộ vây quanh.…

Bài 8

Tâm động một niệm là đã gieo một hạt giống trong 10 pháp giới. Vậy mà có thể không trân trọng mỗi khi khởi niệm sao? Một tấc quang âm là một tấc đời sống. Vậy mà không mến tiếc…

Bạn A

A hay giận dỗi nóng nẩy. Các bạn không chơi với A nữa. A nói với ông nội các bạn xấu lắm ! – Ngậm thuốc độc mà mong kẻ thù chết là chuyện không thể được. – Nghĩa là…

Lăng Nghiêm kết căn

Ngày bố tát đầu tiên mùa an cư 1985 Thân gởi Liên Hoa, Viên Thông và Hoa Nghiêm! Hôm nay Thầy học Lăng Nghiêm tới bài: “Niêm trạm phát kiến. Kiến tinh ánh sắc, kết sắc thành căn. Nhân danh…

Kinh Hoa Nghiêm

Kỷ niệm mùa an cư Ất Sửu 1985 Thân gởi hai gia đình Liên Hoa và Viên Thông! KINH HOA NGHIÊM, PHẨM TỲ LƯ GIÁ NA – Cành lá trong rừng, có nảy chồi thì có úa rụng. Như thế…