chuaduocsu

chuaduocsu

Giỗ Tổ Ưu Ba Ly

  Ngày 7-8 năm Bính Thân (07-09-2016) GIỖ TỔ ƯU BA LY Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nam…

Chương trình Lễ Húy Kỵ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HÚY KỴ Cố Sư Trưởng HẢI TRIỀU ÂM Từ ngày 16.06 đến 25.06 năm Bính Thân Nhằm ngày 19.07.2016 đến 28.07.2016 Ngày 16.06: KHAI ĐÀN TRÀNG. –  07h30’:                        Khai Kinh Di Đà – Niệm Phật. –  09h00’:  …

Thông báo Lễ Húy Kỵ

THÔNG BÁO Mưa hè khói nước đượm thiền môn Văng vẳng di ngôn dạ chạnh buồn. Cảnh cũ người xưa bao kỷ niệm Nhớ người, nhớ dáng Chúng trung tôn. Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm đã vãng sanh vào…