chuaduocsu

chuaduocsu

Bổn phận ngoài đường

Bổn phận ngoài đường Gặp một cụ già, một kẻ khó, một người đàn bà bế con, một người què chống nạng, một người còng lưng gánh nặng, một đám tang, con phải cung kính nhường bước. Thấy trẻ đánh…

Pháp Ngữ – Bài 9

Tệ nạn tai hại nhất là đời sống tách rời giáo lý. Như miệng tụng: “Thọ thị khổ” mà sinh hoạt cứ chạy theo sáu trần. Sớm chiều đọc Bát Nhã Tâm Kinh mà cả đời chẳng có lấy một…

Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

Ngày 16-3 vía đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀ YẾU NGHĨA Kinh Chuẩn Đề chép: Đức Phật ở thành Vương Xá, tinh xá Kỳ Hoàn, vườn Cấp Cô Độc, 4 chúng và 8 bộ vây quanh.…