Cảm Niệm

CẢM NIỆM
Đồng Tông pháp lữ: Ni Trưởng giác linh Dược Sư Thiền tự Lâm Đồng thị tịch.

Âm thanh vang vọng gần xa,
Đại Ninh tịnh viện Sư Bà ẩn tu.
Tính từ lúc di cư viễn xứ,
Chốn thị thành tức lự tuyệt giao,
Đem thân gửi chốn non cao,
Mặc cho thế sự lao xao nổi chìm.
Lời vàng giáo dưỡng Ni sinh,
Theo gương Di Mẫu chọn tình sư tư.
Muối dưa đắp đủ đồng tu
Thực hành Bát Kính y như Lục Hòa.
Một lòng đào thải trác ma,
Nêu cao bảo giám để mà Minh Tâm.
Trước là báo đáp tứ ân,
Sau là cứu vớt trầm luân mọi loài.
Sáng ngời giáo pháp Như Lai,
Rạng danh Thích Tử cao đài Ni lưu.
Ngóng trông quê cũ tịch liêu,
Thôi thì một sớm một chiều cũng đi.
Cho hay sinh ký tử quy
Dứt không tứ tướng xá gì nhị biên.
Đạo này huyền thực là huyền,
Hư không mà vẫn trạng nhiên thế này.
Thân tàn khói tỏa mây bay,
Thảnh thơi cõi Phật tháng ngày tiêu giao,
Xác phàm một nhúm là bao,
Lửa thiêu cát phủ thấp cao làm gì.
Cuối mong nhất niệm từ bi.

 Linh Phong viện chủ, TP Vũng Tàu.
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Hoài niệm

 


← Sen Ngọc Trăng RằmHoài Niệm 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *