Default image

chuaduocsu

Tự Tứ Thanh Lương

Toàn chúng Tự Tứ Sư Trưởng Hải Triều Âm huấn từ         Mùa hạ mưa nhiều, chư Tăng đi khất thực vất vả, ướt lạnh, có khi nguy hại tới sức khỏe mạng sống. Lại thêm côn…

Lễ Khai Đàn

NHÂN TUẦN LỄ TƯỞNG NIỆM SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM – Lễ Khai Đàn Chuyên Niệm Phật  SƯ TRƯỞNG HUẤN TỪ Này các huynh đệ, Thầy rất vui mừng vì có thêm bao nhiêu rường cột vững chắc ghé vai…

Tam Bảo là nơi nương tựa

NHÂN TUẦN LỄ TƯỞNG NIỆM SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM – TAM BẢO LÀ NƠI NƯƠNG TỰA VĨNH VIỄN   Thầy nhờ chép cuốn Lăng Nghiêm mới nhận ra con đường Bồ-đề tròn 60 ngôi vị, mà Thầy trò chúng…