Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi (17-10-2019) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨCLỄ QUÁN ÂM QUẢNG TRẦN Một cô con gái đã đẹp lại đảm đang, không biết ở đâu, bỗng tới chợ làng kia buôn bán cá. Làng ở ven bờ biển chuyên nghề đánh cá. Các bà bạn…

Đọc tiếp

Cảm tạ

LỜI CẢM TẠ Nam mô A Di Đà Phật. Sự ra đi của Sư Cô Ngọc Cẩn, thế danh Nguyễn Thị Hải Yến, hưởng thọ 62 tuổi. Đã thức nhắc cho chúng ta về lý vô thường, vô ngã, khổ và không. Nhờ công đức niệm Phật suốt 3 ngày…

Đọc tiếp

Lễ Nhập Kim Quan

TRƯỚC KHI NHẬP KIM QUAN Nam mô A Di Đà Phật! Kính bạch Chư Tôn Đức Huynh Đệ Ni chúng Chùa Dược Sư, Bát Nhã, Chùa Dược Sư 2 và Quý Ni sư, Quý Sư cô các Tịnh Thất xa gần. Kính thưa quý Phật tử cùng toàn tang quyến…

Đọc tiếp

THÔNG BÁO

XIN TRÂN TRỌNG BÁO TIN: Sư cô Tỳ-kheo-ni Ngọc Cẩn, thế danh Nguyễn Thị Hải Yến. Sanh năm 1958.Trong thời gian chuyên tu, đã nhẹ nhàng thâu thần thị tịch vào lúc 10h15′, ngày mùng 9 tháng 9 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 07-10-2019).Lễ nhập liệm vào lúc 12h30′ trưa…

Đọc tiếp