Default image

chuaduocsu

Đường vào chùa

Trước khi tụng Kinh Dược Sư, phải lạy 7 vị Phật: Vận ý Thông Chứng Như Lai ở Tối Thắng thế giới. Quán Âm Tự Tại Như Lai ở Diệu Bảo thế giới. Quảng Đạt Trí Biện Như Lai ở…

Chương trình Mừng Xuân 2016

MỪNG XUÂN DI LẶC – BÍNH THÂN 2016 –  Sáng 23/12:   Cúng Ông Táo ở các bếp. Chiều 25/12:  Tỳ-kheo-ni phát lồ giới. Ngày 26/12:   Sám hối giới. Chiều 27/12:  Sám hối Hồng Danh. Sáng 28/12:   Bố tát. Sáng 29/12: …

Con người tự tin

CON NGƯỜI TỰ TIN – Trong tiểu sử của nhà soạn nhạc vĩ đại Betthoven có một chuyện đáng ghi nhớ. Một nhạc sĩ trẻ đến thăm và đưa trình vị thiên tài này một bản nhạc anh ta mới sáng…

Ngày Phật thành đạo

CHƯƠNG TRÌNH MÙNG 8 THÁNG CHẠP Kỷ niệm ngày Phật Thích Ca thành đạo 7h30′ : – Lễ Tổ. – Niêm hương. – Lễ Phật. – Ni sư Vĩnh Lạc giảng về Ý Nghĩa Phật Thành Đạo. – Lễ 21…

Lễ Tạ Đàn Chuyên Tu

Ngày 18 tháng 11 năm Ất Mùi (28.12.2015) Lễ Tạ Đàn Chuyên Tu Sáng: Nhóm Tổng kết Khóa tu & Cúng chư Thiên bách Thần Chiều: Cúng Đại Đàn Thí Thực Hình ảnh buổi lễ

Lễ vía Phật A Di Đà

Chương trình ngày 17 tháng 11 năm Ất Mùi (27.12.2015) Sáng: NS Vĩnh Lạc giảng về sự tích Phật A Di Đà & Lễ 48 nguyện trong thời Hô chuông hồng chung. Chiều: Tụng kinh Di Đà & Niệm Phật…

Hình ảnh Ngày Khai Đàn

Những hình ảnh: Buổi lễ Khai Đàn Tràng Cúng cơm Hòa-thượng và tuyên đọc Tiểu sử Khóa lễ Niệm Phật buổi chiều Khóa lễ Mông Sơn Thí Thực Khóa lễ Dược Sư buổi tối Niệm Phật Nhiễu Tháp