2 Comments

  1. Dạ Ở Chùa Mình Có khoá Tu nào dài hạn hay khoá tu 1 tuần không ạ. Dạ Nếu cha Mẹ không Cho, buồn và nếu làm cha mẹ buồn và bệnh ốm nhưng con vẫn muốn đi tu có được không ạ, như vậy thì con có bất hiếu với cha mẹ không ạ. Dạ Con xin cho con lời khuyên, Con cảm ơn ạ.

    • Mô Phật. Mỗi đầu tháng (âm lịch) chùa đều tổ chức đàn tràng chuyên tu 1 tuần từ mùng 1 đến mùng 8. Nếu muốn tham dự thì em gọi điện trước để báo và đến chùa trước 1 ngày để sắp xếp.
      Con đường xuất gia đi ngược lại thế gian nên rất ít ai ủng hộ việc đi tu. Đặc biệt cha mẹ lại càng hiếm ai đồng ý cho con mình đi tu vì tình cảm thâm trọng ân ái. Em hãy cố gắng thuyết phục cho cha mẹ hiểu. Quan trọng vẫn là em có quyết tâm đi tu hay không. Nếu em tu hành chân chánh thì không những không bất hiếu mà còn là người con đại hiếu, có thể cứu khổ được cho cha mẹ. Chúc em hoàn thành được ước nguyện xuất gia của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *