Lễ Húy Kỵ 2018

LỄ HÚY KỴ CỐ SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM

Ngày 24 tháng 6 năm Mậu Tuất
(nhằm ngày 5-8-2018)

* Phóng sanh trước khi lên Khóa Lễ

* Lễ Phật và Cúng Cơm

* Lễ Tưởng Niệm trước Kim Quang Bảo Tháp

* Trai tăng

LỜI CẢM TẠ

Hương sen gió lộng ngát mười phương,
Trăng sáng năm xưa tỏa dặm trường,
Bậc Thánh Ni lưu trong cõi tạm,
Mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương.

Hữu phước cao nguyên, cung nghênh chư tôn thiền đức.
Dược Sư Ni tự, trang nghiêm đảnh lễ tạ thâm ân.

Sự hiện diện của chư tôn Thiền đức Tăng Ni, quý Ni sư trụ trì, huynh đệ các tự viện, tịnh thất, quý vị quan khách, các cấp chính quyền địa phương, thân nhân quyến thuộc và Phật tử xa gần đã thể hiện sự kính mến và lòng chân thành đối với bậc Ân sư. Các vị đã không quản thời gian quý báu, đường xá xa xôi, đồng tựu về Đạo tràng chùa Dược Sư tham dự buổi lễ Húy Kỵ của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm.

Chúng con xin chân thành tri ân Thượng tọa Thích Nguyên Quang, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Dù Phật sự đa đoan, đường xa mỏi mệt, Ngài đã đứng chủ Ban trai soạn, đích thân xuống bếp nấu ăn, góp công góp của khiến cho buổi lễ thập phần viên mãn. Chúng con kính đảnh lễ tạ ơn trên Thượng tọa.

Chúng con thành tâm cảm tạ thâm ân vô vàn quý báu của chư tôn Thiền đức Tăng Ni, các tự viện, tịnh thất, chư vị huynh đệ ở khắp mọi miền đất nước, tham dự chung sức góp tâm vào buổi lễ tưởng niệm tri ân bậc Thầy kính yêu.

Chân thành cảm tạ đến quý quan khách, các bậc lãnh đạo trong huyện, xã, thôn. Sự hiện diện của các vị đã thể hiện tấm lòng kính quý đối với bậc Lão Ni tại thôn nhà.

Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ quý Ngài thân tâm an lạc, phước tuệ trang nghiêm, hạnh nguyện viên thành.

Chúng con cũng xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các vị ân nhân, các bác, cô chú, anh chị trong ban công quả, bạn bè thân hữu, Phật tử xa gần. Người hiện diện nơi đây hoặc ở xa, người góp công góp sức, hoặc người phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật, khiến cho buổi lễ thành tựu tốt đẹp. Nguyện cầu Giác linh Cố Sư trưởng gia hộ cho quý vị cùng đại gia quyến được vô lượng an vui, vô biên thắng phước.

Tất cả chúng con đồng nguyện cầu Giác linh Hòa-thượng Tôn Sư cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta Bà, hoằng hóa chúng sanh đồng thành Phật đạo. Ngưỡng mong giác linh Tôn Sư thùy từ chứng giám.

Trong buổi lễ, dù hết sức cố gắng, chúng con luôn muốn hoàn thành mọi Phật sự tốt đẹp, tuy nhiên, khó tránh khỏi những thiếu sót, lỗi lầm, ngưỡng mong chư tôn đức Tăng Ni cùng quý liệt vị từ bi hoan hỷ.

Nam mô A Di Đà Phật.


* Hình ảnh:

Leave a Reply