XUÂN VỀ

Xuân về bồi hồi trước ngõ.Cành mai giục nhau trổ bông.Khoảng trời phơi phới nắng hồngCánh én đưa thoi trao liệng.Cỏ non trải dài xanh biếc,Long lanh giọt sương trắng ngần,Nụ chồi cựa mình tách vỏ,Ngỡ ngàng chào khách trước…