Tự Tứ Thanh Lương

Toàn chúng Tự Tứ Sư Trưởng Hải Triều Âm huấn từ         Mùa hạ mưa nhiều, chư Tăng đi khất thực vất vả, ướt lạnh, có khi nguy hại tới sức khỏe mạng sống. Lại thêm côn…