Thời Khóa Tu Tập

KHÓA THIỀN TỨ NIỆM XỨ Từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 9 năm Đinh Dậu (20-10-2017 → 27-10-2017) An vui và giải thoát là 2 yếu tố, có thì cùng có, không thì cùng không. Hành thiền có thể đạt an lạc giải thoát ngay trong giờ phút thực tập.…

Đọc tiếp

Tạ đàn chuyên tu

Mùng 8 tháng 3 năm Đinh Dậu (04-04-2017) Lễ Tổng Kết Khóa Tu   Mỗi người trình bày chỗ tu, tất cả đều hoan hỷ an lạc. Niêm hương lễ Phật tạ ơn Tam Bảo. Lễ tạ bách thần, cúng thí Cô hồn. Tán lễ Giác linh Cố Tôn Sư.…

Đọc tiếp