Đàn tu TNX tháng 9

Chùa Dược Sư tổ chức Khai đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ tháng 9-2015 Từ mùng 1 đến mùng 11 tháng 9 năm Ất Mùi (13-10-2015 → 23-10-2015) 2h30’ chiều mùng 1 khai đàn. Chuyên tu từ mùng 1 ž→ 10 Ngày 11: Sáng : Nhóm Tổng kết.      …

Đọc tiếp