Quả báo câu cá

Ông kia hay đi câu cá, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm cần câu đi ra bờ sông, tự cảm thấy thích thú lắm. Nay miệng bị ung thư lở loét mới giật mình sực tỉnh. Ông nói rất khó khăn nhưng cũng ráng chịu đau, nói lời…

Đọc tiếp