Category Tu học

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

MỪNG XUÂN DI LẶC – NĂM CANH TÝ 2020 Phong tục thỉnh đức Di Lặc xông đất ngày đầu năm, có ý mong 365 ngày sắp tới, chúng ta sẽ được bình an vui vẻ như ngài. Muốn được như…

Xuân Lăng Nghiêm (2019)

Những tơ non, những chồi nõn xôn xao Chùm rễ tỏa mãi sâu ngầm trong đất. Nhờ chiều sâu của rễ, cây vươn lên chiều cao Cũng như những người nuôi ước vọng. Vươn lên trời một tháp lá ngời…

Lễ Xả Y Công Đức

Ngày 15 tháng chạp năm Mậu Tuất (20-01-2019) LỄ XẢ Y CÔNG ĐỨC SC Viên Ngộ tác bạch lễ tạ đại chúng: Kính bạch trên Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng! Thời gian thấm thoát trôi nhanh,…