Category Sinh hoạt

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

MỪNG XUÂN DI LẶC – NĂM CANH TÝ 2020 Phong tục thỉnh đức Di Lặc xông đất ngày đầu năm, có ý mong 365 ngày sắp tới, chúng ta sẽ được bình an vui vẻ như ngài. Muốn được như…

Xuân Lăng Nghiêm (2019)

Những tơ non, những chồi nõn xôn xao Chùm rễ tỏa mãi sâu ngầm trong đất. Nhờ chiều sâu của rễ, cây vươn lên chiều cao Cũng như những người nuôi ước vọng. Vươn lên trời một tháp lá ngời…

Lễ Xả Y Công Đức

Ngày 15 tháng chạp năm Mậu Tuất (20-01-2019) LỄ XẢ Y CÔNG ĐỨC SC Viên Ngộ tác bạch lễ tạ đại chúng: Kính bạch trên Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng! Thời gian thấm thoát trôi nhanh,…

Phát thưởng

Mùng 9 tháng chạp năm Mậu Tuất (14-1-2019) Lớp Luật Học Cương Yếu tuyên bố Kết quả điểm thi & Phát thưởng Tuyên bố điểm thi và điểm Tổng kết  cuối năm. Phát thưởng. * Điểm thi: Hạng nhất: SC…

Niệm Phật Nhất Tâm

Người thế gian sống tháo động, tâm phải động theo nên khó khăn hành trì. Người xuất thế gian sống tịnh cư, ba nghiệp thanh tịnh, nhưng nếu không biết tu cứ tâm viên ý mã thì ý nghiệp không…