Đàn tràng Phật thất tháng 4 (2018)

Tổ chức từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 4 năm Mậu Tuất 

(nhằm ngày 15/5/2018 đến ngày 21/5/2018)

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply