Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 3 – Hộ sáu căn

CẢ NGÀY PHẢI HỘ SÁU CĂN| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #3)Phật chỉ ra vừa rõ ràng rành mạch, mà vừa chổ hiểu biết của chúng mình. Thế đấy. Vậy thì bây giờ đây rõ ràng chúng mình luân hồi là ở con mắt nó thấy, cái tâm nó chuyển động, nó sai xử hành động của mình, cái miệng nói, việc làm rồi cứ thế mà đi theo quả báo. Như vậy thì cái gốc là cái thấy và cái tâm chuyển động, yêu ghét. Thế cái thấy ở đâu? Cái thấy ở con mắt và cái yêu ghét chuyển động ở trong cái tâm. "Vậy bây giờ Ông phải tu ở chổ nào? Tu ngay ở trong con mắt và cái tâm nó chuyển động". Vậy mình biết cái gốc luân hồi của mình là ở con mắt và cái vọng tâm. Chúng ta có cả Sáu thằng giặc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cho nên chúng ta vào chùa, vừa mới làm Sadi thì Phật dạy phải hộ Sáu căn. Cả ngày phải an định tinh thần, quay lại mà ngó vào mình, đề phòng mỗi khi mắt nó thấy, mỗi khi tai nó nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và mống tâm suy nghĩ. Cả ngày phải hộ Sáu căn, đây là việc chúng ta phải học ngay từ lúc làm Sadi.Vậy chổ tu hành của mình bây giờ: giặc là Vọng tâm và mai mối cho giặc là Sáu căn. Chúng ta phải nhớ mình đang nuôi giặc ở trong nhà đấy! Vọng tâm là giặc mà chúng mình lại nhận nó là tâm tánh của mình, nhất nhất vâng theo cho nên chúng mình cứ thế ở mãi trong đường luân hồi lưu chuyển. Phải nhớ Vọng tâm là giặc, mà sở dĩ nó có khả năng phá hoại mình là vì có Sáu thằng mai mối: mắt , tai, mũi, lưỡi, thân ý. Chúng mình bây giờ nhận giặc làm tâm tánh của mình, làm Ông chủ nhân. Sáu thằng mai mối này nhất nhất chúng ta sinh sống với nó. Hễ con mắt mà không thấy, nó mù thì chúng ta ngồi khóc. Hễ tai nó hỏng thì lấy làm khổ nạn, những cái mũi, cái lưỡi… Sáu thằng giặc này chúng ta âu yếm, quý hóa nhận là con!(Còn tiếp)- Cố Ni trưởng Hải Triều ÂmKỷ niệm thời khóa Tịnh Độ chiều thứ năm hàng tuần THU 22/3 tại bến đò Hân Tịnh.Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cảĐệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.Namo A MI ĐÀ Phật,Hue Vien Lotus – Trân trọng chia sẻ

Gepostet von Hue Vien Lotus am Samstag, 24. März 2018

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply