Lễ Nhập Kim Quan

TRƯỚC KHI NHẬP KIM QUAN

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính bạch Chư Tôn Đức Huynh Đệ Ni chúng Chùa Dược Sư, Bát Nhã, Chùa Dược Sư 2 và Quý Ni sư, Quý Sư cô các Tịnh Thất xa gần.

Kính thưa quý Phật tử cùng toàn tang quyến SC TKN Ngọc Cẩn!

Thân như bóng ảnh, như điện chớp, vừa có đấy để rồi nay không. Lá cây xanh tươi với khí xuân, đậm màu sẫm thịnh trong mùa hạ, để vàng khô héo rụng trong gió thu. Thế gian có thịnh, đó là báo điềm sẽ suy. Thế gian đang suy thì biết rằng sẽ thịnh. Thịnh suy suy thịnh, âu cũng chỉ như hạt sương mai trên ngọn cỏ, thân con người quả là tạm bợ mong manh.

Mới ngày nào, đầu tháng 9 năm Kỷ Hợi (2019), SC tham dự Khóa Tu, cùng đại chúng an vui tu tập hành thiền. Chưa kịp mãn khóa, SC đã nhẹ nhàng thanh thoát xả bỏ báo thân, theo chí nguyện giải thoát. Tấm y vàng nhiễu quanh bàn Phật, cùng với Ni chúng hiện hình ngôi Tăng bảo! Những hình ảnh đẹp đẽ ấy nay chỉ như là một giấc mơ. Chim bay qua hư không đâu có để lại dấu vết. SC Ngọc Cẩn đã đi qua ba cõi cũng như phiến mây trắng kia, tựa hồ có mà quả thật là không, vạn vật biến thiên theo định luật vô thường, thân hôm qua còn nói nói cười cười, hôm nay đã cứng như gỗ, để ngày mai ở trong lòng đất, chuyển thành cát bụi trả về không.

Từ năm 2004, SC Ngọc Cẩn đã thâm ngộ được lẽ vô thường, danh lợi, ái luyến là gốc trầm luân, phước thiện thế gian không thể đưa đến giải thoát. Sư cô đã dũng mãnh buông xả gia đình xã hội, không màng danh lợi, về thôn làng Phú An, tầm sư cầu đạo.

Suốt 15 năm sống đời thoát tục, phạm hạnh thanh cao. Sư cô hết lòng phụng sự ngôi Tam-bảo, không từ nan một khó nhọc nào. Đối với Sư trưởng, các bậc tiền bối, SC hết mực cung kính, một lòng thuận thảo, không trái nghịch.

Những giây phút cuối đời, không đau đớn bệnh tật, không phiền nhọc một người nào, tâm trí thanh tịnh minh mẫn. Vừa hơi mệt một chút, liền bật máy niệm Phật bên tai. SC ra đi trong tiếng niệm Phật chậm rãi khoan thai, nhất tâm chánh niệm.

Ni chúng huynh đệ và Tang quyến kính tiếc một bậc tu hành, nhiệt tâm trong việc chúng, bất cứ việc gì SC đều hết lòng tận tụy không nề hà.

Mỗi năm, đến ngày lễ tết, giỗ kỵ, khánh tuế, chùa sắp xếp việc đi cúng dường Tăng Ni khắp các chùa, cốc thất, ở Đà Lạt, Di Linh, Phú An, Thiện Chí… SC là người rảo bước khắp hang cùng, ngõ hẻm, thành phố, thôn quê… Mang tới từng nơi các lễ phẩm, tịnh tài cúng dường. Ròng rã cả tuần lễ, suốt ngày… không hề quản ngại.

Lo giấy tờ điệp đàn, bảo hiểm, tạm trú, hộ khẩu… cho tất cả đại chúng. Đi đến tận các tỉnh, huyện, xã, thôn… ký từng con dấu. Mỗi người trong chúng, có được tờ bảo hiểm, giấy tạm trú, điệp đàn… đều là công lao của SC góp bàn tay vào đó.

SC đã từng lãnh việc Tri sự và Tri khách trong chùa, không nề hà tuổi cao, tận tụy hết lòng, chu toàn mọi việc.

Mỗi khi trong gia đình huynh đệ, có người quá vãng, chùa đều cử SC về tới tận nơi giúp đỡ, an ủi, hộ niệm… cho gia quyến. Dù đường xa, mệt mỏi, thức đêm… SC đều vui vẻ trợ giúp, không quản ngại.

Đối với Phật tử, cô lân mẫn, nhiệt tình, vui vẻ hỏi han, động viên, an ủi… Hướng dẫn, chỉ bảo các nghi thức cho những người mới bước đầu vào Phật pháp.

SC luôn đặt sự tu lên hàng đầu, dù vất vả bao nhiêu cũng không bao giờ quên câu niệm Phật. Được sắp xếp vào kỳ tu nào, dù tu thiền hay niệm Phật, SC cũng như các thanh niên trẻ, tinh tấn đều đặn mỗi thời khóa, không bao giờ chán mỏi. Các lớp học, khóa nào, SC cũng vui thích ham học, cùng chị em ôn tầm nghĩa lý, thông minh hiểu biết không kém Ni trẻ.

Ngoài việc tòng theo thời khóa tu học của đại chúng, lúc nào Sư cô cũng nhớ đến câu niệm Phật, chỉ với một sở nguyện cứu cánh duy nhất là được về cõi Phật. Mỗi một Phật danh là mỗi nhớ tới Phật tánh để:

Rồi tới lúc ra đi tất cả,
Chốn Niết-bàn thư thả yên vui.
Buông đi thế sự trên đời,
Xuống thuyền Bát-nhã về nơi vĩnh hằng.

Nhờ phước đức tu hành của SC đã cảm được tấm lòng đại chúng. Hôm nay tất cả quý huynh đệ tại trụ xứ và các chùa gần xa, cùng quý Phật tử và toàn thể gia quyến, tụ hội về đây nhất tâm niệm Phật, cung thỉnh SC Ngọc Cẩn nương oai lực Thánh hiệu Phật, siêu đăng về cảnh giới An Lành.

Nguyện cầu giác linh SC Tỳ-kheo-ni Ngọc Cẩn, thế danh Nguyễn Thị Hải Yến. Tuổi đời 62. Được 7 tuổi hạ lạp. Thần thức hằng vui nơi cõi Tịnh, nghiệp duyên trần không vướng mảy may. Trên đài sen chín phẩm nở hoa, chư Phật phóng hào quang thọ ký.

Nam mô A Di Đà Phật.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply