MÙA THI – HẠ 2019

Lớp Luật thi.
Lớp Tứ Niệm Xứ thi.
Lớp Lăng Nghiêm thi.

* Ngày 26-27 tháng 5 năm Kỷ Hợi (28-29/6/2019): Lớp Luật Tỳ-kheo-ni thi. Có 73 thí sinh. Thi vấn đáp.

* Ngày 02 tháng 6 năm Kỷ Hợi (04/07/2019): Lớp Tứ Niệm Xứ thi. Có 52 thí sinh. Thi trắc nghiệm.

* Ngày 10 – 11 tháng 6 năm Kỷ Hợi (12 – 13/07/2019): Lớp Lăng Nghiêm thi. Có 98 thí sinh. Thi vấn đáp.

* Hình ảnh:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply