KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2563 – 2019

NGHĨ VỀ PHẬT

Tường Vân

Nghĩ về Phật lòng càng thêm tôn kính
Công hạnh Ngài thật vô lượng vô biên
Giúp chúng sanh thoát khỏi những não phiền
Chỉ tường tận cho chúng sanh thoát khổ


Ngôi Tam Bảo chính là nơi bến đỗ

Thành phần nào cũng có thể dựa nương
Nguồn Pháp mầu đã tỏa khắp muôn phương
Đủ duyên phước thì sẽ thừa hưởng được


Giáo pháp Phật cũng giống như lương dược

Chính bịnh nhân phải lựa chọn cho mình
Bác sĩ thường đâu trị được tâm linh
Chỉ có Phật bậc tuyệt vời cao thượng


Vì bi trí Phật chỉ đường quy hướng

Cho mọi người được an lạc thân tâm
Sống hiền lương tránh những sự lỗi lầm
Gieo nhân tốt sẽ gặt điều thiện mỹ


Học theo Phật không bao giờ khổ lụy

Luôn thực hành hạnh thiểu dục làm đầu
Sống giản đơn tri túc khỏi ưu sầu
Tâm bình thản giữa thế gian muôn mặt.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply