Pháp Hội Dược Sư

Lễ Khai Đàn.

Lễ Tạ Đàn.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply