Thỉnh Tượng Địa Tạng Bồ Tát

Ngày 12 tháng 7 (12-08-2019)

LỄ CUNG NGHÊNH THÁNH TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Sau giờ Tự Tứ, chùa Dược Sư vui mừng cung nghênh Thánh Tượng Địa Tạng Bồ Tát – hiện thân của ngôi Tối thượng Tăng già, là một vị Pháp thân Bồ Tát – do 2 cô Phật tử Diệu Thạch – chủ cơ sở tượng Phật Trân Bửu, Phú Nhuận, TPHCM – và cô Phật tử Hoa Đức hỷ cúng. Nhân dịp Ni Tăng Tự Tứ vừa xong, pháp sự viên thành.

Tượng gỗ trầm nguyên cây, cao 45cm, do nghệ nhân Đài Loan điêu khắc.

Chùa Dược Sư trân trọng tri ân quý Phật tử, nguyện cầu quý quyến vạn sự bình an, sở cầu như ý, Bồ Đề Tâm viên thành.

Nam mô A Di Đà Phật.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply