Toàn Chúng Tự Tứ

Ngày 12 tháng 7 năm Kỷ Hợi (12-08-2019)

Toàn Chúng Tự Tứ

Sư trưởng Hải Triều Âm dạy: Tự Tứ là tự mình trải thân ra để các bạn đồng tu tha hồ chỉ lỗi. Bởi vì tự mình sửa lỗi e còn thiếu sáng suốt, nên phải cung thỉnh Thầy bạn đại chúng tận tình chỉ cho những thiếu sót mà mình chưa có sức tự giác. Vì thế ngày Tự Tứ vô cùng quan trọng cho những người còn đang cầu học. Nếu chúng ta tu hành đúng pháp trong mùa hạ, lại Tự Tứ đúng pháp trong ngày tán hạ thì lễ Vu Lan của thập phương bá tánh mới thành tựu theo đúng nghĩa của Kinh Vu Lan.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply