chuaduocsu

chuaduocsu

Bút tích – Nếm trái quýt

Hãy nếm trái quýt của anh Hợp nhất với trái quýt của anh Vì ngày mai trái quýt ấy không còn nữa. Ba năm sau, hồi tưởng lại câu chuyện này, Jim viết: Câu nói này đã giúp tôi an…

Pháp Ngữ – Bài 4

Có giới luật chùa mới an, có giới luật ngôi Tăng bảo nơi thế gian mới vững. Cổ đức nói: “Nước không luật nước loạn, nhà không luật nhà tan”. Chính thế, nước có luật của nước, nhà có luật…

24-5 năm Con Rồng

Ngày 24-5 con Rồng 1988 Ni sư Như Thể thân gởi toàn chúng Viên Thông! Hỡi cô tát nước giữa đàng Cớ sao đem ánh trăng vàng đổ đi. Trăm sông ngàn suối đều có bóng trăng. Cho đến hồ…

Lễ Tưởng Niệm Cố Sư Trưởng

Mùng 9 tháng giêng năm Bính Thân (16.02.2016) LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM Sáng 7h30’:    TOÀN CHÚNG TẬP TRUNG TẠI TỔ ĐƯỜNG. –  Lễ Tổ. QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN. –  Chuông trống niêm hương. –  Tán…