GIỖ HÚY KỴ LẦN THỨ 6

 

THÔNG BÁO

Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni!
Kính thưa quý huynh đệ và các thiện nam, tín nữ Phật tử xa gần!

Hằng năm cứ đến ngày húy kỵ của Sư trưởng Hải Triều Âm, Ni chúng các chùa trong tông môn, quý huynh đệ từ trụ xứ khắp nơi, thân bằng quyến thuộc của Ni chúng và quý Phật tử có nhân duyên với Sư Bà từ các tỉnh thành xa gần, đều tụ hội về chùa Dược Sư, dâng lòng thành kính cúng dường và làm lễ tưởng niệm đạo hạnh của Sư trưởng Hải Triều Âm.

Năm nay Lễ Húy Kỵ lần thứ 6 của Sư trưởng, vì tình hình dịch bệnh trong cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Chùa Dược Sư cùng nhân dân phòng chống dịch Covid-19 nên không tổ chức như mọi năm mà chỉ làm lễ trong nội bộ.

Vào ngày 24 tháng 6 năm Tân Sửu (nhằm ngày 02-08-2021), Ni chúng chúng con kính thỉnh quý Ngài cùng hướng tâm về chùa Dược Sư làm lễ tại chỗ, niệm Phật cầu nguyện Sư trưởng cao đăng thượng phẩm, hồi nhập Ta Bà, hóa độ chúng sanh, tiếp dẫn tất cả về Tịnh Độ.

                                                        Ngày 28 tháng 7 năm 2021
                                                        Chùa Dược Sư chúng con trân trọng kính báo và tri ân.

Leave a Reply