Niệm Phật Viên Thông

Nhân tháng kỷ niệm Ngày vía đức Phật A Di Đà, chùa Dược Sư trân trọng giới thiệu bài giảng Niệm Phật Viên Thông của Tịnh Quyền Pháp Sư, do Sư bà Hải Triều Âm toát yếu. Người đọc Phật tử Diệu Ngộ, dựng thành phim do ê kíp làm phim Huệ Viễn thực hiện.

HẾT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *