Trung Thu 2022

      Trung thu trăng sáng là tướng nêu biểu trí tuệ của nữ giới, thiên về đoạn đức. Mặt trời rực rỡ là tướng nêu biểu trí tuệ của nam giới, thiên về sáng tác. Nên các chùa Sư nữ thường lấy tên là Nguyệt Quang. Đoạn đức bởi vì ánh trăng đêm tiêu mọi tối tăm nóng bức, đem sáng mát thanh lương cho thế gian. Đức từ bi, mềm mại, ngọt ngào dịu dàng, đằm thắm nhẹ nhàng là thiên năng của phái nữ. Từ bi từ tâm Bồ-đề phát ra, thật là nguồn suối cam lồ cho cả tứ sanh lục đạo.

      Chùa Dược Sư ngày trung thu năm nay không quên đàn trẻ nhỏ bơ vơ côi cút mà phát tâm cầu nguyện cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới đồng được sống trong hào quang chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền gia hộ, khiến cho các em nhi đồng, thanh thiếu niên đều sống trong an lành, hạnh phúc, thành đạt, như ý.

      Nam mô Đại từ bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát tầm thanh cứu khổ.

      – Sư trưởng Hải Triều Âm –

Leave a Reply

Your email address will not be published.