Đàn tràng Phật thất tháng 10

ĐÀN TRÀNG PHẬT THẤT Từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 10 năm Bính Thân PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT Trước hết chúng ta phải đứng vững, có một chỗ dựa chắc chắn. Kinh Lăng Nghiêm dạy: Hết thảy chúng sanh oan uổng luân hồi chỉ vì không biết bản giác tịch…

Đọc tiếp

Lễ vía đức Phật Dược Sư

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI Ngày 30 tháng 9 năm Bính Thân (30-10-2016) * CHƯƠNG TRÌNH: 7h30′ sáng: Khai kinh Dược Sư. 2h30′ chiều: Chuyên niệm danh hiệu Dược Sư. 6h30′ tối: Chuyên niệm danh hiệu Dược Sư. Phương Đông là nơi bình minh lóe sáng phá tan…

Đọc tiếp