Hưởng vui ngũ dục

Hàng ngày hưởng vui ngũ dục như trò ảo ảnh. Cái chết sập đến, cứ thế theo đà nô lệ nghiệp lực.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply