chuaduocsu

chuaduocsu

Phật Pháp Cứu Thế

Hiện tại ngày nay văn minh khoa học phát đạt rực rỡ huy hoàng, liệu có hy vọng dứt trừ hết thống khổ cho thế gian không? Văn minh chế tạo nhiều máy móc để phụng sự sáu căn của…

Từ giã Liên Hoa

Ngày 06-02 Ất Sửu (1985) Lễ tạ Thầy trước khi từ giã Liên Hoa về Viên Thông Kính bạch Thầy, Kính thưa quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng! Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, chúng con được…